Mitsubishi Evo 9 – Time Attack – 8 point chrome moly